På vej mod Karens Hus som økologisk inspirationshus.

Status siden sommer: Det har stået stille med arbejdet med omdannelsen af Karens Hus det sidste halve år, men nu tager vi her fra miljøpunktet så småt arbejdshandskerne på igen og vil her præsentere vores ideer om hvordan vi kan komme et godt skridt videre. I det forgangne halve år har vi ventet forgæves på via Kulturhuset at få hul igennem til Københavns Ejendomme (KEjd) og få en dialog om rollefordelingen og perspektiverne. Så vi foreslår at vi nu skifter strategi og koncentrerer kræfterne på med udgangspunkt i det gamle visionsoplæg at få skabt en plan, der beskriver hvordan det nye Karens Hus skal se ud og hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger der er valgt.

Arbejdsgruppe: 1-2 repræsentanter fra hver interessegruppe.

Tom Jørgensen, Jette Varn? Jørgen Martinus, Camilla Friedrichsen, Jan Lindboe, Chr. Kirkeby (Lokalhistorisk), Jens Christian Elle og Tanja Møller Jensen. Herudover indbydes en repræsentant fra KEjd.

Midler:

Miljøpunkt har afsat 10.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt samt arbejdstid til rapportarbejdet. Herudover søges lokaludvalget d. 18. marts. Først når vi har svar herfra kan projektet igangsættes.

Budget

Budget

Aktivitetsplan:

a. Der indkaldes til inspirationsmøde, hvor arbejdsgruppen deltager samt 4 eksperter.

Vi forestiller os, at Flemming Abrahamsen (har stået bag Jyttes Økologiske Inspirationshus), Christian Oxenvad (ekspert i energioptimale vindusløsninger med respekt for arkitekturen) og Balder Johansen fra Logik&Co (stor viden om ombygning og byøkologiske løsninger) og gerne også en der ved noget om hvordan solceller og solvarme kan spille sammen med det nye (kommende) centralvarmeanlæg. Herudover bør vi entrere med en faglig tovholder, som vi forestiller os kunne være Michael Parbst. Michael er tidligere grøn guide, er bygningssnedker og kender til byggeprocesser fra A til Z. Den faglige tovholders rolle er, at samle input, sørge for at de byggeteknisk kan spille sammen, kan lave budgetoverslag på de forskellige miljøløsninger, og såfremt vi finder midler til gennemførelse, så stå for at byggeriet forløber efter planen.

Forud for inspirationsmødet får eksperterne tilsendt det oprindelige visionskatalog. Til inspirationsmødet foregår følgende:

• Ønske om husets fremtidige funktioner

• Gennemgang af huset, fra rum til rum

• Forslag og diskussion af forskellige miljørigtige løsninger, med fokus på demonstrationseffekter (dvs. panel der viser solcellernes effekt, ”hul” i muren som viser isoleringen)

b. Efter mødet skal eksperterne hver især indsende et papir som opsummerer de input som vi har diskuteret os frem til, og som de hver især er eksperter på. Papiret sendes til den faglige tovholder

c. Den faglige tovholder skriver et skitseprojekt sammen med de 2 personer fra miljøpunktet. Skitseprojektet indeholder en prosadel om visionerne, de faglige elementer, de faglige og tekniske begrundelser, økonomioverslag – gerne suppleret med billeder og illustrationer/visualiseringer.

d. Skitseprojektet forelægges arbejdsgruppen og diskuteres igennem, eventuelle rettelser

e. Skitseprojektet forelægges eksterne parter som kan have en økonomisk interesse i huset, som evt. kan spytte lidt i kassen, samt har ideer til hvor der vil kunne søges fonde. Det er bl.a. Københavns Ejendomme, Kulturhuset, Lokaludvalget, samt relevante repræsentanter fra centre under kommunen.

f. Herefter udsendes skitseprojektet som ansøgning til diverse fonde

Tidsplan:

Vi er desværre hængt op på, at vi skal have midlerne til gennemførelse i hus først (det nye lokaludvalg skal på plads inden der tages stilling til ansøgninger), herefter skal det passe ind i en arbejdsplan med ferie og barsel i miljøpunktet. Vi forestiller os følgende:

a. Inspirationsmøde d. 1., 2., 3. juni

b. Midt juni meldes input tilbage fra eksperterne

c. Udarbejdelse af skitseprojekt juni-juli

d. Forelægges arbejdsgruppen start august

e. Forelægges eksterne parter slut august

f. Så er vi klar til at søge fonde!

Tanja/Jens Christian

28. januar 2010 Karens hus.