Bestyrelsen i Agendaforening Nordvest

Bestyrelsesmedlemmer


Tom Jørgensen (Formand)


Jørgen Martinus (Næstformand)


Bodil Büchert


Erik Lykkeberg


Hanne Slotsvik


Suppleanter


Anne-Marie Hansen


Frits Hoedeman


Kasserer


Jørgen Martinus


Andre:


Revisor


Jette Varn


Revisorsuppleant


Heinrick Gürtler


Webmaster:


Eva Tanni Andersen


Jørgen Martinus (web suppleant)


Vedvarende Måneskulpe (Lunaria rediviva) - sjælden i Danmark

Vedvarende Måneskulpe (Lunaria rediviva) - sjælden i Danmark