Som en følge af brandene i Karens Hus, december 2021, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge huset helt som VI plejer. Der er opsat nødbelysningstavle, så der kan laves kaffe og koges vand og stuen er ryddet, så det er muligt at opholde sig der til diverse indendørs sysler. Husk dog eget bestik, da flere køkkenting er stillet væk til opbevaring. Toilettet i stuen kan bruges, dog virker cisternen ikke helt som den skal. Ved skyl - tryk og hold knappen nede - når cisternen er tom for vand, så sæt knappen i neutral stilling (eller fyldes cisternen ikke med nyt vand) - ved stort skyl kan der tilføjes ekstra vand, fra spanden ved toilettet, til udskylning. 

Lige efter branden - Jørgens kontor
fjernelse af vand-/brandskadet inventar
nedrivning startet
nedrivning af kontor og forpati
en tom skal!

Opdatering: Maj/Juni2022. 

Skadesservice er færdige med arbejdet med nedrivning/sanering i og udenfor huset. Som det kan ses på foto, så kræver det godt beskyttelses udstyr, når der bliver arbejdet med farligt brandaffald.

Brandskader - tagkonstruktionen

Vedr. taget: Der har været besigtigelse af skaderne på taget, og de er så omfattende, at hele taget skal udskiftes. Dato for dette er her juni, ikke fastsat. Vi vender tilbage, når vi ved mere derom.

Opdatering April 2022

Oprydningsholdet bestående af Erik, Eva, Jørgen og Tom, har gennem de sidste måneder arbejdet på at redde, hvad der kan reddes efter brandene og de deraf følgende brand-/røg-/vandskader inde i huset.

I huset er "stuerummet" blevt gjort brugbart og toilettet i stueetagen kan bruges. Kælderen fungerer også, men er fortsat lagerplads for nogle af de effekter som kunne reddes efter branden. Resten af huset er stadigvæk præget af skaderne efter den store brand den 27. december 2021. I haven er der også blevet foretaget en del oprydning, så det meste er tilgængeligt for os.

Derefter skal der foretages en størrre brandsanering/oprydning af resterne, dette foretages af et professionelt firma. Dato for opstarten af dette kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt. 

Branden:

For anden gang har der været brand i Karens Hus, den anden brand indenfor tre dage.

Ca. klokken 01.36 fik politiet anmeldelsen om branden. Brandvæsnet og politi var hurtigt ved Karens Hus og gik straks i gang med slukningsarbejdet. Et arbejde som stod på i flere timer og først ved 7 tiden var branden slukket. Heldigvis kom ingen personer til skade, men branden har medført store materielle skader, på og i huset, som først skal genetableres inden huset igen kan bruges som normalt.

Det der oplyses af politiet på nuværende tidspunkt er at branden er opstået på bagsiden af huset, ved skuret/halvtaget, og så bredt sig videre til tagkonstruktionen, og til Jørgens kontor, i selve huset. 

Politiet efterforsker sagen, da de finder det mistænkeligt, at der idenfor en uge har været to brande samme sted. Årsagen til brandenes opståen kendes på nuværende tidspunkt ikke. Politiet har lavet brandtekniske undersøgelser på stedet. 

Foto herunder taget af Agendaforenings medlemmer. (Store foto, klik på/marker billedet)

Foto fra natten den 27. december

Formiddag den 27. december. Skaderne ses tydeligt.