Tidligere arrangementer 

November 2022.

Tirsdag 22.11. kl. 15. Gratis og åbne for alle. Claus Laage-Thomsen vil fortælle om håndens arbejde i relation til forståelse af vikingernes verden.

Claus har erfaringer som aktiv i Vikingeskibsmuseets bådelaug og sejlads med Havhingsten. Den Nordiske klinkbyggede båd, som er en direkte efterkommer af vikingetidens både er nu blevet godkendt af UNESCO som umistelig kulturarv. Hvad er betydningen for os i nutiden at vikingetidens bygningsteknik rekonstrueres og bevares for eftertiden?

Sted: Bispebjerg Bakke 7 (tryk beboerlokale).

(Arrangementet er bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg).

Tirsdag 8.11. kl.19 -"21": Gratis foredrag v. historiker Svend Ole Nielsen. Hvorfor ser bydelen Bispebjerg ud som den gør?

Vi vil se på fotos og illustrationer af de forandringer, der er sket på det bebyggelsesmæssige område de sidste 100 år; og med hovedvægten på de sidste 50 år. Hvad er det for en slags bygninger der brydes ned og hvilke nye bygninger opstår og til hvilket formål. De store ændringer kan især ses på Rentemestervej, hvor de omfattende industribygninger næsten helt forsvinder (Glud & Marstrand og Schous fabriksbygninger) Også det sidste af det landsbyagtige præg ved Utterslev torv ophører ligesom bazarbygninger og husvilde- boliger på Utterslevvej bliver nedbrudt og nyt byggeri opstår. Dette og meget andet vil blive gennemgået via en masse gamle og nyere fotos fra bydelen.

Sted: Tagensbo Skole, Magistervej 4.

(Arrangementet er bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg).

Oktober 2022

Tirsdag 25-10. kl. 18.00-"20". Gratis debatoplæg/foredrag med Carl Emil Lind Christensen.

Kom og mød Carl Emil fra Lærlingeoprøret, og hør ham fortælle om den kulturelle klassekamp, som skal gøre det lige så prestigefyldt at være dygtig til at bruge sine hænder som hovedet.

Hør om borgerforslaget, der vil:

• Stoppe uddannelsessnobberiet • Kæmpe for bedre lærlingeforhold. • Opdatere maskinparken på de nedslidte skoleværksteder.

Sted: Præstelængen 7, kælderen (Følg pilene fra hjørnet af Birkedommervej og Præstelængen).

Note: Gratis adgang. Vi byder på en godbid, en vand eller kaffe/te. Hurtig tilmelding af hensyn til indkøb: SMS til 22138710.

Arrangør: Agendaforening Nordvest i samarbejde med Foreningen Birkedommervej. (Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg).

November 2021

Torsdag 11.11 Kl. 19 - "21": Gratis foredrag. Haver i slummen. For at overleve? Eller for at leve? 

I alverdens slumområder skyder små og store byhaver frem. I en baggård i Nairobi, Kenya, holder en flok tidligere gangstere køer og grise og dyrker grønsager langs floden. I Bangladesh dyrkes der græskar i lodrette haver op ad husene. Hvordan laver man en have i et byområde hvor plads og jord er det, der er mindst af? Og Hvad er det haverne kan?

I dette foredrag giver vi en række eksempler på, hvordan byens haver handler om så meget mere end ‘bare’ overlevelse. Vi ser på hvordan haverne skaber sociale fællesskaber, mening med hverdagen, en følelse af kontrol og udvikling, og en lille smule orden i et ellers temmelig kaotisk byrum. Og vi ser på hvordan haverne er med til at forandre unge menneskers status og plads i lokalsamfundet.

Om oplægsholderne: Rasmus Bering er stifter og leder af ‘Dreamtown’, en ny dansk organisation, der arbejder for, at unge mennesker i nogle af verdens mest udsatte byområder får mulighed for at skabe de byer, de drømmer om at vokse op i. og Morten Lynge Madsen, som er leder af PlanBørnefondens udviklingsarbejde i byerne. Tilsammen har de mere end 25 års erfaring med byudvikling fra mere end 15 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

Note: Gratis og åbne for alle, gerne tilmelding: Tom Jørgensen

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)

Tirsdag 9.11: Kl. 19 -"21". Foredrag v. historiker Svend Ole Nielsen. 

Historien om udviklingen af områderne omkring vejen Bispebjerg Bakke og Bispebjergvej. Følgende behandles: landbrugslandet, Lersøen, kolonihaver, institutioner, Lersøparken, det nedlagte kommunale gartneri, Bjørn Nørgård byggeriet m.v.

Sted: Præstelængen 7, kld. Dørtelefon: tryk på selskabslokale (trappelift adgang til selskabslokalet).

Note: Gratis og åbne for alle, gerne tilmelding: Tom Jørgensen

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)

Oktober 2021

Mandag 11.10. kl. 19 - "21". Foredrag: "GIFTIGE PLANTER TIL HVERDAG OG FEST".

Det er jo udbredt i disse år, at vi udvider vores repertoire af urter til at spise – Per Mølgaard har skrevet den bedste bog på dansk om emnet i samarbejde med giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Her får du en indføring i emnet af forfatteren, som også medbringer bogen til salg.

NB. STED: Præstelængen 7, kælderen. Gratis adgang, gerne tilmelding til 26538091.

(Aftenen er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg.)

Lørdag 2.10. Kig ind, når du kan!

KL. 13-16. IDE-HØSTMARKED i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8 om noget enhver af os kan gøre for en bæredygtig hverdag. Gratis adgang for alle.

Få dig en god snak med de dygtige Marie Daugård og Bryan Traum om ideer og de store linjer i det nære. Du kan også købe ind til aftensmaden hos Københavns Fødevarerfællesskab.

Hør om Grøn Hverdag og Agendaforening Nordvest. Lær at lave dit eget velduftende urtesalt v. Bodil, og se kreative genbrugskreationer ved Åge.

(Arrangement støttet af Bispebjerg Lokaludvalg).

September 2021

Aktivitetes info: Vild Visions Måned, september 2021.

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 Kbh.NV

Organisation: Agendaforening Nordvest og foreningen Grøn Hverdag

Tilmelding: Offentlig adgang uden tilmelding

Navn på aktivitet:

En fortælling om at udvikle et fælles bynatur-præget mødestedsted ud fra en vision og hvordan det er lykkedes at fortsætte dette i snart 20 år.

Agendaforening Nordvest opdyrker haven omkring Karens Hus med start i 2003/04. Der opstod visionen, at både hus og have, med et praktisk afsæt i økologi og biodiversitet, kunne tjene som et enestående samlingssted.

Hovedindhold ud over kort beskrivelse af vision og af hvor vi er nu:

1. Se natur-elementer i haven og dens nære omgivelser i Lersøparken.

2. Inspiration og ideudveksling til parcelhushaver og kolonihaver.

3. Inspiration og ideudveksling til at dyrke sin naturinteresse og få naturoplevelser på meget begrænset plads. F.eks. altan.

Målgruppen for aktivitet:

Voksne og børn i følge med voksne

Dato:

Søndag 5.9. 13-16 Fredag 10.9. 15-18 Fredag 24.9 15-18 Søndag 26.9 13-16

Mød Agendaforeningen og vores samarbejdspartner foreningen Grøn Hverdag til en snak om biodiversitet nu og i fremtiden og meget mere.

Ansvarlige for aktivitet:

Formand Tom Jørgensen. Næstformand Jørgen Martinus Hansen.