Tidligere arrangementer 

April 2024

Dato og tid: mandag 15 april klokken 17

Sted: Karens Hus. Bispebjerg Bakke 8. 2400. Kbh. NV

Foredrag v/Gustav Stolberg-Larsen.

”Hvordan kan satellit-data bruges til målinger af menneskeskabte drivhusgasser i atmosfæren?”

Kandidatstuderende i Computational Physics Gustav Stolberg-Larsen har i sit speciale undersøgt, hvordan man ved hjælp af satellitdata fra nox-gas udledninger, kan estimere CO2 udledninger i atmosfæren. Gustav vil forklare, hvordan fremtidige satellitter som mission CO2M vil kunne redegøre for drivhusgasudledninger fra storbyer og kul/gas kraftværker.

Arrangementet er støttet af Bispebjerg Bydelspulje.

Dato og tid:onsdag 10. april klokken 17.

Sted: Karens Hus Bispebjerg Bakke 8 2400 Kbh. NV.

Vikingeskibe og nutiden.Foredrag v/ Claus Laage-Thomsen.

Mød Claus Laage-Thomsen, som har sejlet med det rekonstruerede vikingeskib Havhingsten.

Han ønsker at og oplære deltagere til at bruge de traditionelle både til undervisning og friluftsliv for dermed at holde håndværket levende.

Vikingeskibe var klinkbyggede. Det vil sige, at plankerne i skroget overlapper hinanden. Bådtypen har nu eksisteret i mere end tusind år. Her er tale om en fantastisk kulturarv som er vigtig at vedligeholde. Ved at gøre sejlads i åbne både mere tilgængelig og interessant vil det give flere mennesker mulighed for at opleve og dermed bevare vore kystbyers kultur og natur.

Arrangementet er støttet af Bispebjerg Bydelspulje.

September 2023.

Dato: Torsdag 12.10 kl. 16-18.

Kom og få inspiration til hvad du selv kan gøre for biodiversiteten. Efteråret er tid for at lægge gode planer!
Tur: I skolehaven på Bispebjerg er der plads til både børnenes havelodder og til gode forhold for mange insekter, som bestøver planterne.

Kom med på en gratis rundvandring i det store område, hvor fokus vil være at fremvise eksempler på små og nemme løsninger til at øge biodiversiteten hjemme i sin have/i byrummet/på altanen.

Sted: Indgang ad den første låge i hækken fra den første sti ned i Lersøparkens åbne område til højre, når du følger Bispebjerg Bakke fra Tagensvej. (vi sætter skilte op!)

Vi slutter aftenen af rundt om bålet, hvor vi snakker om biodiversitet over en kop mynte/brændenældete. Hvis det regner, slutter vi jo ikke ved bålet, men indendørs.
Guider:To af skolehavens erfarne undervisere Anne og Trine guider os.
Arrangeret af Agendaforening Nordvest for Bispebjerg Lokaludvalg.

Torsdag 28.9. kl. 17-19.

Tur: Se og hør om eksisterende og kommende natur i Lersøparken og hvordan biodiversiteten bliver større. Eventyrlystne og adrætte kan evt. fortsætte med Jørgen på ”Slangens” område (Bjørn Nørgårds byggeri) ad det gamle banetracé, hvor Hareskovbanen kørte borgerne ud til naturen.

Guide: biolog Jørgen Martinus, medlem af arbejdsgruppe om Lersøparken i Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

Tirsdag 5.9. kl. 19.45 eller tirsdag 12. september kl. 19.30.

Tur: Er der flagermus i Lersøparkens eller nærområdets træer?

Kom med ud og vær med til at lytte efter dem ved hjælp af særligt udstyr, som omsætter deres ultralyd-signaler til hørlig lyd.

Levestederne for dette flyvende pattedyr er omfattet af lov om beskyttelse.

Guide: biolog Lars Clark fra foreningen Grøn Hverdag.

November 2022.

Tirsdag 22.11. kl. 15. Gratis og åbne for alle. Claus Laage-Thomsen vil fortælle om håndens arbejde i relation til forståelse af vikingernes verden.

Claus har erfaringer som aktiv i Vikingeskibsmuseets bådelaug og sejlads med Havhingsten. Den Nordiske klinkbyggede båd, som er en direkte efterkommer af vikingetidens både er nu blevet godkendt af UNESCO som umistelig kulturarv. Hvad er betydningen for os i nutiden at vikingetidens bygningsteknik rekonstrueres og bevares for eftertiden?

(Arrangementet er bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg).

Tirsdag 8.11. kl.19 -"21": Gratis foredrag v. historiker Svend Ole Nielsen. Hvorfor ser bydelen Bispebjerg ud som den gør?Vi vil se på fotos og illustrationer af de forandringer, der er sket på det bebyggelsesmæssige område de sidste 100 år; og med hovedvægten på de sidste 50 år. Hvad er det for en slags bygninger der brydes ned og hvilke nye bygninger opstår og til hvilket formål. 

(Arrangementet er bevilget af Bispebjerg Lokaludvalg).

Oktober 2022

Tirsdag 25-10. kl. 18.00-"20". Gratis debatoplæg/foredrag med Carl Emil Lind Christensen.Kom og mød Carl Emil fra Lærlingeoprøret, og hør ham fortælle om den kulturelle klassekamp, som skal gøre det lige så prestigefyldt at være dygtig til at bruge sine hænder som hovedet.

Sted: Præstelængen 7, kælderen (Følg pilene fra hjørnet af Birkedommervej og Præstelængen).

Arrangør: Agendaforening Nordvest i samarbejde med Foreningen Birkedommervej. (Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg).

November 2021

Torsdag 11.11Kl. 19 - "21": Gratis foredrag. Haver i slummen. For at overleve? Eller for at leve?

Om oplægsholderne: Rasmus Bering er stifter og leder af ‘Dreamtown’, en ny dansk organisation, der arbejder for, at unge mennesker i nogle af verdens mest udsatte byområder får mulighed for at skabe de byer, de drømmer om at vokse op i. og Morten Lynge Madsen, som er leder af PlanBørnefondens udviklingsarbejde i byerne.

Tilsammen har de mere end 25 års erfaring med byudvikling fra mere end 15 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)

Tirsdag 9.11: Kl. 19 -"21". Foredrag v. historiker Svend Ole Nielsen.

Historien om udviklingen af områderne omkring vejen Bispebjerg Bakke og Bispebjergvej. Følgende behandles: landbrugslandet, Lersøen, kolonihaver, institutioner, Lersøparken, det nedlagte kommunale gartneri, Bjørn Nørgård byggeriet m.v.

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)

Oktober 2021

Mandag 11.10. kl. 19 - "21". Foredrag: "GIFTIGE PLANTER TIL HVERDAG OG FEST".

Det er jo udbredt i disse år, at vi udvider vores repertoire af urter til at spise – Per Mølgaard har skrevet den bedste bog på dansk om emnet i samarbejde med giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Her får du en indføring i emnet af forfatteren, som også medbringer bogen til salg.

(Aftenen er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg.)

Lørdag 2.10. Kig ind, når du kan!

KL. 13-16. IDE-HØSTMARKED i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8 om noget enhver af os kan gøre for en bæredygtig hverdag. Gratis adgang for alle.

(Arrangement støttet af Bispebjerg Lokaludvalg).

September 2021

Aktivitetes info: Vild Visions Måned, september 2021.

Dato: Søndag 5.9 kl. 13-16. Fredag 10.9 kl. 15-18. Fredag 24.9 kl.15-18 Søndag 26.9 kl. 13-16.

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 Kbh. NV

Organisation: Agendaforening Nordvest og foreningen Grøn Hverdag.

Tilmelding: Offentlig adgang uden tilmelding.