Dyr i have, skov og vand.

Hvilke dyr lever der i "vores" område!

For at kunne besvare det, til gavn og glæde for foreningens medlemmer og andre udefrakommende, som besøger have- og skovområderne omkring Karens Hus, er der opsat vildtkamera, i et forsøg på, at dokumentere hvilke større dyr der bruger haven og de tilstødene arealer. For de mindre dyrs vedkommende, og ikke mindst det utal af insekt arter som vores "vilde have" rummer, forsøger nogle af foreningens medlemmer at "indfange" dem på foto og film.

Under menu siderne, vil nogle af resultaterne af medlemmernes og vildkameraenes optagelser kunne ses. På foreningens YouTube kanal ses flere film.

Hun edderkop vogter ægkokon