Karens Hus, til højre i billedet, for ca. 100 år siden. Bispebjerg Hospital i baggrunden til venstre.