Såfremt intet andet fremgår, så er alle arrangementerne gratis. Frivilligt bidrag til traktementer modtages.

November 2021

Tirsdag 9.11:

Gratis foredrag v. historiker Svend Ole Nielsen.

Kl. 19 -"21":

Historien om udviklingen af områderne omkring vejen Bispebjerg Bakke og Bispebjergvej. Følgende behandles: landbrugslandet, Lersøen, kolonihaver, institutioner, Lersøparken, det nedlagte kommunale gartneri, Bjørn Nørgård byggeriet m.v. 

Sted: Præstelængen 7, kld. (med trappelift). 

Note:

Gratis og åbne for alle, gerne tilmelding: Tom Jørgensen

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)

Torsdag 11.11:

Gratis foredrag. Haver i slummen. For at overleve? Eller for at leve?  

Kl. 19 - "21":

I alverdens slumområder skyder små og store byhaver frem. I en baggård i Nairobi, Kenya, holder en flok tidligere gangstere køer og grise og dyrker grønsager langs floden. I Bangladesh dyrkes der græskar i lodrette haver op ad husene. Hvordan laver man en have i et byområde hvor plads og jord er det, der er mindst af? Og Hvad er det haverne kan? I dette foredrag giver vi en række eksempler på, hvordan byens haver handler om så meget mere end ‘bare’ overlevelse. Vi ser på hvordan haverne skaber sociale fællesskaber, mening med hverdagen, en følelse af kontrol og udvikling, og en lille smule orden i et ellers temmelig kaotisk byrum. Og vi ser på hvordan haverne er med til at forandre unge menneskers status og plads i lokalsamfundet.

Om oplægsholderne: Rasmus Bering er stifter og leder af ‘Dreamtown’, en ny dansk organisation, der arbejder for, at unge mennesker i nogle af verdens mest udsatte byområder får mulighed for at skabe de byer, de drømmer om at vokse op i. og Morten Lynge Madsen, som er leder af PlanBørnefondens udviklingsarbejde i byerne. Tilsammen har de mere end 25 års erfaring med byudvikling fra mere end 15 lande i Afrika, Mellemøsten og Asien.

Sted:

Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

Note:

Gratis og åbne for alle, gerne tilmelding: Tom Jørgensen

(Foredraget er sponsoreret af Bispebjerg Lokaludvalg)