Bestyrelsen i Agendaforening Nordvest 2021/2022

Bestyrelsesmedlemmer:

Tom Jørgensen (Formand)

Jørgen Martinus (Næstformand)

Erik Lykkeberg

Bodil Büchert

Hanne Slotsvik

Kasserer

Jørgen Martinus

Suppleanter

Sanne Cederstrøm

Svend Ole Nielsen

Revisor

Jette Varn

Revisorsuppleant

Heinrick Gürtler

🐞🐞🐞

Kontakt bestyrelsen

🐞

Bliv medlem

🐞

Vedtægter